Οπτικό merchandising στο λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων